Research

Awards

Thesis

 1. Vartiainen, H. (2014). Principles of Design-Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, no. 60. University of Eastern Finland, 2014.

  Journal articles

 2. Vartiainen, H., Leinonen, T., & Nissinen, S. (2019). Connected learning with media tools in kindergarten: An illustrative case. Educational Media International (EMI).
 3. Valtonen, T., Tedre, M.,  Mäkitalo, K. &  and Vartiainen, H.(2019). Media Literacy Education in the Age of Machine Learning. Journal of Media Literacy Education, 11(2), 20 -36.
 4. Nissinen, S., Vartiainen, H., Pöllänen, S. & Vanninen, P. (2019).Connected learning in international learning projects: Emergence of a hybrid learning system. International Journal of Information and Learning Technology.
 5. Vartiainen, H., Nissinen, S., Pöllänen, S. & Vanninen, P. (2018).  Teachers’ Insights Into Connected Learning Networks: Emerging Activities and Forms of Participation. AERA Open 4, (3), 1–17.
 6. Vartiainen, H., Pöllänen, S., Liljeström, A. Vanninen, P., & Enkenberg, J. (2016). Designing connected learning: Emerging learning systems in a craft teacher education course. Design and Technology Education: An International Journal, 21 (2), 32-40. Draft version
 7. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2014). Participant-led photography as a mediating tool in object-oriented learning in museum. Visitor Studies, 17(1), 66-88. Draft version
 8. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development, 61(5), 841-862.
 9. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflections of design-oriented pedagogy for sustainable learning: An international perspective. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15 (1), 43-53. Draft version
 10. Vartiainen, H., Liljeström, A., & Enkenberg, J. (2012). Design-oriented pedagogy for technology-enhanced learning to cross over the borders between formal and informal environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097–2119. Draft version
 11. Valtonen, T., Mäkitalo-Siegl, K., Kontkanen, S., Pöntinen, S., & Vartiainen, H. (2012). Facing challenges with new teachers’ use of ICT in teaching and learning. IEEE Learning Technology Newsletter, 14(4), 46-49.

  Book chapters (refereed)

 12. Vartiainen, H. (2017). Design-Oriented Pedagogy: A Novel Frameworkfor Participatory Learning Systems. In T. Issa,  P. Isaías & T. Issa (Eds.), Sustainability, Green IT and Education Strategies in the 21st Century. Springer.
 13. Vartiainen, H., Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen S. (2016). Design-suuntautunut pedagogiikka ja tulevaisuuden taitojen oppimiskulttuuri. Teoksessa: J.Heikkinen, A. Juvonen, K. Mäkitalo-Siegel, H. Nygren & T. Tossavainen (toim.) Taitoa, taidetta ja teknologiaa – Kohti uutta opettajankoulutuksen mallia. Itä-suomen yliopisto. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology. 17. s. 176-186.
 14. Vanninen, P., Nissinen, S., Eriksson, M., Vartiainen, H., Liljeström, A., Pellikka, I., Nikkanen, T., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. 2016. Metsä oppimisympäristönä ja oppimisprojektien kohteena. Teoksessa: Heikkinen Jouko, Juvonen Antti, Mäkitalo-Siegl Kati, Nygren Hanna, Tossavainen Timo (toim.) Taitoa, taidetta ja teknologiaa – kohti uutta opettajankoulutuksen mallia. Itä-suomen yliopisto. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology. 17. s. 163-175.

  Articles in conference proceedings (refereed)

 15. Vartiainen, H., Nissinen, S., Pöllänen, S. & Vanninen, P. (2018). Connected Learning in Kindergarten. Proceedings of the Connected Learning Summit in MIT Media Lab, Cambridge, MA.
 16. Nissinen, S., Vartiainen, H., Pöllänen, S. & Vanninen, P. (2018). Learning Projects in Glocal Networks: The Emergence of a Formal and Informal Peer Culture. Proceedings of the Connected Learning Summit in MIT Media Lab, Cambridge, MA.
 17. Vartiainen, H. (2014). Designing participatory learning. In P. Kommers, T. Issa, T. Issa, D-F. Chang & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Educational Technologies (ICEduTech 2014) and The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2014). IADIS Press.
 18. Liljeström, A., Enkenberg, J., Vanninen, P., Vartiainen, H. & Pöllänen, S. (2014). The Openforest portal as an open learning ecosystem: Co-developing in studing of a multidisciplinary phenomenon in a cultural contexts. In P. Kommers, T. Issa, T. Issa, D-F. Chang & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Educational Technologies (ICEduTech 2014) and The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2014). IADIS Press.
 19. Liljeström, A., Vartiainen, H., Vanninen, P., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). First-year teacher education students reflections and interpretations about sustainable development and enhancing learning practices. In T. Issa, N.M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013). IADIS Press.
 20. Vanninen, P., Liljeström, A., Vartiainen, H., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). Forests in Teacher education – OpenForest portal as a novel resource for learning. In T. Issa, N.M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013). IADIS Press.
 21. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2011). Enlargement of Educational Innovation: An Instructional Model of the Case Forest Pedagogy. Proceedings of the 4th International Network-Based Education 2011 Conference The Social Media in the Middle of Nowhere. University of Lapland Publications in Education 25.
 22. Vartiainen, H.; Liljeström, A. & Enkenberg, J. (2011). A Model for Design-Oriented Pedagogy to Educate Learners to Meet the Future Needs. Proceedings of the AcrossSpacess workshop in conjuction with the EC- TEL 2011. Palermo, Italy, Sebtember 2011.
 23. Vartiainen, H. , Enkenberg, J. & Liljeström, A. (2009). Oppimisen kokeminen ja sitoutuminen oppimisaihioiden ja tutkimusprosessin suunnittelua painottavissa oppimisprojekteissa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere University Press, Interaktiivisen median tutkimuksia – Research of Interactive Media 2.
 24. Liljeström, A. Vartiainen, H., & Enkenberg, J. (2009). Luonto –ja kulttuuriympäristöön liittyvien oppimisaihioiden suunnittelu ja tuottaminen yhteisöllisenä oppimisprojektina. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere University Press, Interaktiivisen median tutkimuksia – Research of Interactive Media 2.


  Conference presentations and abstracts

 25. Vartiainen, H. & Tedre, M. (2019). Computational thinking and making in the age of machine learning – and its challenges to Design and Technology education. Presentation in NordFo Make&Learn Conference. Gothenburg, Sweden.
 26. Salonen, A. & Vartiainen, H. (2019). Teachers exploring and applying digital making. Presentation in NordFo Make&Learn Conference. Gothenburg, Sweden.
 27. Härkki, T. & Vartiainen, H. (2019). Co-teaching in making projects changes collaboration and agency for teachers as well as pupils. Poster presentation in 16th Biennial EARLI and JURE Conference. Aachen, Germany.
 28. Härkki, T., Vartiainen, H.,  Salovaara. M. & Rönkkö, M-L. (2018). Opettajankoulutusta ja täydennyskoulutusta yhdistämässä: Innovaatioprojektit monitasoisen oppimisen kontekstina. Kasvatustieteen päivät, Vaasa. Finnish Educational Research Association (FERA).
 29. Vartiainen, H.,  Nissinen, S., Pöllänen, S. &  Vanninen, P. (2017). Teachers’ insights on connected learning networks: Emerging activities and forms of participation. Paper presentation in 17th Biennial EARLI and JURE Conference. Tampere, Finland.
 30. Vartiainen, H., Nissinen, S., Pöllänen, S. & Vanninen, P. (2017). Enhancing connected learning through OpenForest: First-year teacher education students’ design ideas. Poster presentation in 17th Biennial EARLI and JURE Conference. Tampere, Finland.
 31. Enkenberg, J., Liljeström, A., Routti, M. & Vartiainen, H. (2016). Design-Oriented Pedagogy as a Framework in Developing Participatory Learning in Schools: The Case of Lappeenranta Municipality.  The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE2016), Savonlinna  1.9.2016.
 32. Vartiainen, H., Pöllänen, S., Vanninen, P., Liljeström, A.& Enkenberg, J. (2015). Perspectives on design-oriented learning in extended learning environments and communities. NoFa5, Nordic conference on subject education 2015, Helsinki.
 33. Vartiainen, H., Vanninen, P., Liljeström, A., Pöllänen, S.,  Kiiski, T., Kumpulainen, S.,  Riikonen, L., Romppanen, S.,  Kilpeläinen, E., Jordan, K.,  Kainulainen, H., Mustaparta T., &  Saramäki, K. (2015). Osallistavan oppimisen tutkimusta, käytäntöä ja yhteiskehittelyä.  Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015 -konferenssi. 17.-12.4.2015 Hämeenlinna.
 34. Vartiainen, H., Enkenberg, J., Liljeström, A., Vanninen, P. & Pöllänen, S. & (2014). Joukot oppimaan. Kasvatuksen ja oppimisen ympäristöt – entä arvot? Kasvatustieteen päivät 2014, Oulu. Finnish Educational Research Association (FERA).
 35. Vartiainen, H. (2013). Participant-led photography as a mediating tool in object-oriented learning in museum. Paper presented in Responsible Teaching and Sustainable learning. Jure pre-conference of the 15 th Biennal EARLI Conference. Munich, Germany.
 36. Vartiainen, H., Mäkitalo-Siegl, K., Vanninen, P., & Kosonen, A.-L. (2013). Blended learning environments in teacher education- Mission impossible for teacher educators? Poster presentation in Responsible Teaching and Sustainable Learning.15th Biennial EARLI and JURE Conference. Munich, Germany.
 37. Vartiainen, H., Enkenberg, J., Liljeström, A. & Pöllänen, S. (2013). Emerging technology-mediated learning ecosystems in a teacher education course. Paper presentation in NBE 2013 Conference- Media Education in No Mans Land. 5-7 August 2013,Pyhätunturi.
 38. Vartiainen, H., Liljeström, A., Vanninen, P., Pöllänen, S. & Enkenberg, J. (2013). Opintoretket ja – vierailut oppimisessa. Kasvatus, hyvinvointi ja tulevaisuuden opetustyö. Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä. Finnish Educational Research Association (FERA).
 39. Liljeström, A., Vartiainen, H., Vanninen, P., Pöllänen, S. & Enkenberg, J. (2013). Openmetsä-portaali oppimisen ekosysteeminä. Kasvatus, hyvinvointi ja tulevaisuuden opetustyö. Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä. Finnish Educational Research Association (FERA).
 40. Vartiainen, H. (2013). Design- suuntautunut pedagogiikka. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 -konferenssin tutkijatapaaminen. 10.-12.4.2013 Hämeenlinna.
 41. Liljeström, A., Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2012). Collaborative video storytelling as a tool in representation and reflection. Workshop on Social Mobile Video and Panoramic Video. Stanford University, September 20th, 2012.
 42. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2012). Reflections of design-oriented pedagogy for sustainable learning: An international comparison. Paper presentation in 10th ICO International Research School. The Dutch Interuniversity Center for Educational Research (ICO). Santuari de Santa Maria del Collell, Spain.
 43. Mäkitalo-Siegl. K., Vartiainen, H., Vanninen, P., Kosonen A. (2012). Blended learning – Technology-enhanced learning environments in teacher education. Poster presentation in EAPRIL 2012 conference, Jyväskylä.
 44. Mäkitalo-Siegl. K., Vartiainen, H., Vanninen, P., Kosonen A. (2012). Sulautuvan oppimisen tutkiminen – opetusteknologia ja oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa. Vuorovaikutus kasvatuksen kentillä. Kasvatustieteen päivät 2012, Helsinki. Finnish Educational Research Association (FERA).
 45. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2012). Pedagogy towards sustainable future. Sustainable development. Culture. Education. 9th International JTEFS/BBCC conference, Savonlinna.
 46. Vartiainen, H., Liljeström, A. & Enkenberg, J. (2011). Design-orientoitunut pedagogiikka. Oppiminen ajassa, kasvatus tulevaisuuteen. Kasvatustieteen päivät, Joensuu. Finnish Educational Research Association (FERA).
 47. Liljeström, A. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2011). Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö – Luonto- ja kulttuuriympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä. Abstract. Uutuuden viehätystä. ITK 2011. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B.
 48. Liljeström, A. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2011). Luonto- ja kulttuuriympäristön tietopankki ja paikkatietoympäristö RajupusuWiki. Oppiminen ajassa, Kasvatus tulevaisuuteen. Kasvatustieteen päivät Joensuussa 24.-25.11.2011. University of Eastern Finland, Finnish Educational Research Association (FERA).
 49. Vartiainen, H. (2010). Learning from and with informal objects. Presentation in 9th International School on Educational Research. The Dutch Interuniversity Center for Educational Research (ICO). Germany 21.-25.3.2010.
 50. Enkenberg, J., Vartiainen, H. & Liljeström, A. (2009). Minkälaisen opettajankoulutuksen rakentaisimme nyt, jos sitä ei olisi keksitty? Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät, Tampere. Finnish Educational Research Association (FERA).
 51. Liljeström, A., Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2008). Suunnittelemalla oppiminen ja oppimisprojektiin sitoutuminen. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa päätöksenteossa. Kasvatustieteen päivät, Turku. Finnish Educational Research Association (FERA).
 52. Vartiainen, H., Enkenberg, J. & Nygren, H. (2008). Learning from and with museum and research forest objects. Proceedings of EARLI-SIG 11 – Teaching and Teacher Education Conference, 17.-20.8.2008 Fribourg in Switzerland.
 53. Vartiainen, H., Enkenberg, J., Härkönen, S., Nygren, H. & Vanninen, P. (2007). Kohdekeskeinen oppiminen metsämuseossa ja tutkimuspuistossa. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Kasvatustieteen päivät, Vaasa. Finnish Educational Research Association (FERA).