Esittely

Työskentelen käsityötieteen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella. Oppimistutkijana erityinen mielenkiinto on tutkia ja kehittää design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP).

Käyn luennoimassa erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Lisäksi järjestämme DOP-tutkimusryhmän kanssa pidempiaikaisia koulutuksia, joissa tuetaan opettajia toteuttamaan monialaisia DOP-oppimisprojekteja erilaisissa oppimisympäristöissä (ks. esim. DOP Lappeenranta

Tälle sivustolle kokoan opetus- ja koulutusmateriaaliani.

CV lyhyesti

Kirjoitin ylioppilaaksi Savonlinnan taidelukiosta 1999. Valmistuin kuvataiteilijaksi (amk) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta 2003 ja kasvatustieteen maisteriksi Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta 2007, pääaineena käsityötiede.

Väittelin filosofian tohtoriksi (kasvatustiede) Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella 2014.  Suomen kasvatustieteellinen seura palkitsi väitöskirjani vuoden 2014 parhaana kasvatustieteellisen alan väitöskirjana. Itä-Suomen yliopiston myönsi minulle vuoden 2015 nuoren tutkijan palkinnon tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta.

Mainokset