Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP)

Yhteiskunnan muutos on asettanut haasteen kehittää oppijoissamme 21. vuosisadan  taitoja, joissa painottuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, kyky tehdä yhteistyötä sekä taito hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Lapsiamme ja nuoriamme tulisi tukea kasvamaan luoviksi, verkostuneiksi ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun kykeneviksi kansalaisiksi, jotka kontribuoivat yhteiseen hyvään. Oppiminen ei myöskään rajoitu pelkästään formaalia kouluoppimista varten suunniteltuihin yhteyksiin, vaan sitä tapahtuu kaikkialla ja  koko elämän ajan. Myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa oppijoiden mahdollisuutta osallistua tietoa luovaan, yhteisölliseen oppimiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston Savonlinnan kampuksella toimivassa tutkimusryhmässämme on kehitetty Design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP). Se pyrkii edistämään oppijoissa osaamista, joka rakentaa tulevaisuuden yhteiskunnassa vaadittavia taitoja. Yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa pedagogisia siltoja koulun sekä sen ulkopuolisten ympäristöjen – sekä yhteisöjen välille.

Tälle sivustolle on koottu DOP-luentojen taustamateriaalia sekä käytännön toteutusta tukevia esimerkkejä.

DOP-Opettajaopas

Käsikirjassa esitellään pedagogiikan taustaa sekä käytännön toteutusta tukeva opetusmalli.

Taustamateriaalia

Kirjoituksia ja puheenvuoroja pedagogiikasta:

Esimerkkejä esi- ja alkuopetuksen projekteista:

Perusopetuksen projekteja:

Opettajaopiskelijoiden projekteja:

DOP-tutkimusta

Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S., (2013). Making Learning Whole: An Instructional Approach for Mediating the Practices of Authentic Science Inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51–86.

Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S., (2014). The Case of Design-oriented Pedagogy: What Students’ Digital Video Stories Say About Emerging Learning Ecosystems. Education and Information Technologies, 19(3), 583-601.

Liljeström, A., Vartiainen, H., Vanninen, P., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). First-year teacher education students reflections and interpretations about sustainable development and enhancing learning practices: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.) Proceedings of the International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013). IADIS Press. 53-63.

Liljeström, A., Enkenberg, J., Vanninen, P., Vartiainen, H. & Pöllänen, S. (2014). The Openforest portal as an open learning ecosystem: Co-developing in studing of a multidisciplinary phenomenon in a cultural contexts.  In P. Kommers, T. Issa, T. Issa, D-F. Chang & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Educational Technologies (ICEduTech 2014) and The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2014).  IADIS Press.

Vanninen, P., Liljeström, A., Vartiainen, H,. Enkenberg, J., Pellikka, I. & Pöllänen, S. (2013). Forest in teacher education: The Open Forest portal as a novel resource for learning: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.). Sustainability, Technology and Education. Proceedings of International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013). IADIS Press. 111-114.

Vartiainen, H. (2014). Principles of Design-Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, no. 60. University of Eastern Finland, 2014.

Vartiainen, H. (2014). Designing participatory learning. In P. Kommers, T. Issa, T. Issa, D-F. Chang & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Educational Technologies (ICEduTech 2014) and The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2014).  IADIS Press.

Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2014). Participant-led photography as a mediating tool in object-oriented learning in museum. Visitor Studies, 17(1), 66-88.

Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development, 61(5), 841-862.

Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflections of design-oriented pedagogy for sustainable learning: An international perspective. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15 (1), 43-53.

Vartiainen, H., Liljeström, A., & Enkenberg, J. (2012). Design-oriented pedagogy for technology-enhanced learning to cross over the borders between formal and informal environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097–2119.än

Mainokset