Tule mukaan!

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa oppijoiden mahdollisuutta osallistua tietoa luovaan, yhteisölliseen oppimiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä. Lähtökohtana on tulevaisuudessa tarvittava sivistys ja laaja-alainen osaaminen, jota toteutetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä vahvistaen.

Kutsumme kaikkia kiinnostuneita liittymään mukaan yhteiskehittelyverkostoon, jossa kiinnostuksen kohteena on opetuksen kehittäminen ja uuden OPSin toteuttaminen osallistavissa oppimisympäristöissä!

Tavoitteena on rakentaa uudenlaista tutkimukseen perustuvaa opetuksen kehittämisen kulttuuria, jossa luokkahuoneen ulkopuoliset ympäristöt ja asiantuntijat ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa oppimisen tutkijoiden ja opetuksen toteuttajien kanssa. Opettajia, kasvattajia, tutkijoita ja asiantuntijoita yhdistävä verkosto järjestää syksyllä 2015 kaikille avoimen yhteiskehittelyn, jossa jaetaan opettajille ja kasvattajille tutkimus-perustainen opetusmalli sekä käytännön välineitä osallistavan oppisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Toisiaan täydentävissä tapaamisissa:

  • esitellään erilaisia oppimisympäristöja ja -yhteisöjä yhdistävää Design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP) ja sen mahdollisuuksia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa
  • jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja välineitä siihen, miten pedagogiikkaa voidaan käytännössä toteuttaa omassa opetustyössä
  • työstämme yhdessä DOP-opetusmallin avulla projektiaihioita, joita voi halutessaan tuetusti kokeilla, soveltaa ja toteuttaa omissa kouluissa/päiväkodeissa/yhteisöissä syksyn 2015 aikana

Aikataulu 

  • TI 25.8.2015 klo 14-16 Opetusmalliin ja oppimisympäristöön tutustuminen
  • KE 9.9.2015 klo 14-16 Yhteisen oppimistehtävän ideointi ja kiinnittäminen
  • TO 24.9.2015 klo 14-16 Oppimisprojektin suunnittelu
  • TO 6.10.2015 klo 14-16 Oppimisprojektin toteutus
  • KE 4.11.2015 klo 14-16 Oppimisprojektin jakaminen

Yhteiskehittelyyn voi osallistua tulemalla paikan päälle Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampukselle (Kuninkaankartanonkatu 5-7, Savonlinna) tai liittymällä mukaan verkon kautta (skype). Yhteiskehittelyverkosto tiedottaa syksyn toiminnasta sekä kokoaa sen aikana tuotetut koulutus- ja muut materiaalit Openmetsään:

www.openmetsa.fi/DOPS

Lisätietoa ja tapaamisiin ilmoittautumiset 15.8.2015 mennessä: henriikka.vartiainen@uef.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä sinulle lähetetään taustatietokysely, jossa kartoitetetaan yhteiskehittely verkoston rakennetta, olemassa olevaan osaamista sekä oppimistarpeita. Kyselyn alustavat tulokset jaetaan verkostolle ensimmäisellä tapaamisella. Yhteiskehittely on osa Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajan koulutuksen osaston Savonlinnan kampuksella toimivan DOP-tutkimusryhmän tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhteiskehittelyn aikana tehdään DOP-pedagogiikan tutkimusta, jossa tavoitteena on DOP-opetusmallin – ja Openmetsä-oppimisympäristön kehittäminen. Tutkimusaineistoa kootaan tallentamalla yhteiset tapaamiset sekä keräämällä osallistujien kokemuksia ja verkostossa jaettuja materiaaleja.

Mainokset